Nhận xét của người dùng cho PhoneRescue

PhoneRescue

PhoneRescue6.3.6.0

Quay lại đồng hồ và khôi phục điện thoại miễn phí

PhoneRescue là một ứng dụng miễn phí mở rộng iOS và iCloud Các tính năng khôi phục hiện có để cho phép người dùng khôi phục hơn 25 loại tệp khác nhau một cách dễ dàng. Đó là một bổ sung hoàn hảo cho các bản sao lưu hiện có, nhưng cũng có thể khôi phục một số tệp mà bạn đã mất mà không cần sao lưu. Nó thậm chí có thể tìm ra những gì còn thiếu!

Tải xuốngdành cho Windows
5
999 bình chọn
Xếp hạng ứng dụng này!